Allmänna Villkor

 
Allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) för beställningar som sker online på www.zalando-lounge.se (”zalando-lounge.se”).

Vänligen finn nedan en beskrivning av våra Allmänna Villkor, som reglerar hur vi administrerar och tar betalt för dina köp av Zalando SE:s produkter som utbjuds till försäljning via zalando-lounge.se (”Zalando Lounge-produkterna”). Erbjudandena på vår webbplats www.zalando-lounge.se riktar sig uteslutande till konsumenter som genomför köp i ett ändamål som inte kan sättas i samband med vare sig deras kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet.

Bolagsinformation

Zalando SE (“Zalando SE” eller “vi”)

Registrerat vid Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B

Telefon nr.: +46-(0)20 79 40 43

E-postadress: service@zalando-lounge.se

Adress: Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin

Allmänt
Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden” eller “dig”) när Kunden beställer Zalando Lounge-produkter via zalando-lounge.se. För beställningar som görs via zalando-lounge.se ingår vi endast avtal på svenska. Genom att du gör en beställning av Zalando Lounge-produkter ingår du avtal med Zalando SE.

Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är:

(a) 18 år eller äldre, och inte står under förmynderskap; och
(b) agerar enbart som privatperson.
Vi levererar endast inom Sverige.
Zalando SE förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på zalando-lounge.se vid den tidpunkt då du lägger din beställning kommer att gälla avseende din beställning av Zalando Lounge-produkter. Om de Allmänna Villkoren har ändrats efter att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. för både köp- och eventuell returprocess.
Beställning och ingående av avtal avseende Zalando Lounge-produkter
Genom att klicka på ”Lägg till i korgen” i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Zalando Lounge-produkter som finns i din varukorg. När du har bekräftat din beställning, kommer vi att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen från oss. Vänligen notera att varor som beställs mot förskottsbetalning reserveras för din räkning till dess att vi har mottagit full betalning för köpet och eventuella leveranskostnader. Vi ber dig därför att erlägga full betalning omedelbart efter det att du har fått orderbekräftelsen och senast inom sju (7) dagar.
Priser och leveranskostnader
De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms). Vi innehar äganderätten till Zalando Lounge-produkterna till dess full betalning har erlagts.
När du lägger din beställning kommer du att informeras om leveranskostnaden för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att höja leveranskostnaden för ovanligt tunga, skrymmande eller värdefulla produkter. I dessa fall informeras du om den höjda leveranskostnaden på produktsidan för varje produkt, på beställningssidan samt i orderbekräftelsen.
Betalning
Vi erbjuder följande betalningsalternativ: Betalning via Paypal och betalning med kreditkort (Visa, Master Card, American Express). Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till tillgängliga betalningsalternativ. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska Unionen (”EU”). Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner.
Vid köp med kreditkort eller Paypal debiteras ditt bankkonto när ordern slutförs.
Om du väljer att betala via autogiro och lämnar ut dina bankuppgifter till oss, så anses du genom att lämna ut uppgifterna eller att ansluta sådant autogiro därmed samtycka till att vi debiterar ditt konto när du köper Zalando Lounge-produkter via zalando-lounge.se. Om autogirodebiteringen skulle nekas på grund otillräcklig kontobehållning eller felaktiga bankuppgifter, eller om du återkallar betalningsordern utan att vara auktoriserad att göra det, är du skyldig att betala de avgifter som kan tillkomma från relevant bank på grund av att banken har återkallat autogirobetalningen, såvida du är skyldig att betala en sådan avgift enligt lag
Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella kreditfakturor uteslutande skickas till dig i elektronisk form.
Du godkänner att säljaren kan överlåta sin fordran på betalning till tredje part, i synnerhet till Zalando Payments GmbH.
Leverans av Zalando Lounge-produkter
Vi är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som ska inkomma enligt beställningar från våra leverantörer. Om Zalando Lounge-produkten som du har beställt inte är tillgänglig i lager kommer vi att kontakta dig snarast möjligt och återbetala det erlagda beloppet utan onödigt dröjsmål. Vi har ingen skyldighet att anskaffa beställda Zalando Lounge-produkter från något annat håll (anskaffningsrisk). Detta gäller även beställningar av generiska varor (med generiska varor menas sådana varor där endast aktuell varutyp och egenskaper anges).
Zalando Lounge-produkter inköpta via zalando-lounge.se levereras endast till leveransadresser inom Sverige. När leveranstiderna anges i arbetsdagar ska med arbetsdagar förstås alla dagar från måndag till fredag, exklusive röda dagar i Sverige samt midsommar, julafton, nyårsafton.
När du lägger din beställning kommer du att se leveransvillkoren, inklusive den uppskattade leveranstiden.
Villkor för rabatterbjudanden
Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av vår marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.
Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång för beställningar som görs via www.zalando-lounge.se och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa märken kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av produkter från sådana märken. Vänligen observera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att vissa rabatterbjudanden ska kunna nyttjas.
Det totala beställningsvärdet för Zalando Lounge-produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1, ovan. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter. På rabatterbjudandena löper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men vi kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade Zalando Lounge-produkterna.
Du kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.
Om du har använt ett rabatterbjudande för en beställning och senare väljer att utnyttja din ångerrätt och returnera en eller flera Zalando Lounge-produkter och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, förbehåller vi oss rätten att debitera dig det ordinarie priset för de varor du behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet).
Lagstadgad ångerrätt vid köp av Zalando Lounge-produkter
När du handlar Zalando Lounge-produkter har du enligt lag rätt att ångra ditt köp.
Om du vill returnera en Zalando Lounge-produkt så kan du antingen använda den retursedel som medföljer din beställning, eller skriva ut en retursedel via ditt användarkonto på zalandolounge.se. Om du har frågor om returprocessen, saknar tillgång till en skrivare, eller av annat skäl har svårigheter med att ladda ned retursedeln eller behöver en ny så är du välkommen att vända dig till vår kundtjänst (se kontaktuppgifter i avsnitt 11 nedan).

Din ångerrätt
Du har rätt att utöva din ångerrätt och returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar (dock inte transportföretaget) fick den sista Zalando Loungeprodukten i beställningen i din besittning.
Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande där du anger detta till oss på adress: Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 20243 Berlin, till e-postadressen: service@zalando-lounge.se, eller via fax till faxnummer: +49(0)30 2759 46 93.
Du kan även utöva din ångerrätt genom att exempelvis använda det standardformulär som finns att hämta här och skicka den till oss (t.ex. via brev per post eller per e-post).
Ångerrättens innebörd
Om du utövar ångerrätten kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (bortsett från förhöjda leveranskostnader till följd av att du valt ett leveransalternativ som inte motsvarar det lägst prissatta standardalternativ som vi erbjuder för leveransen ifråga). Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den aktuella beställningen, om vi inte uttryckligen överenskommer om något annat. Vårt genomförande av återbetalningen som sådan kommer inte att medföra några merkostnader för dig. Vi förbehåller oss rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess vi har fått tillbaka Zalando Lounge-produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag utvisande att du har returnerat dessa, och kommer att avvakta till dess att någon av dessa händelser inträffat
Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelade oss om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga Zalando Lounge-produkter du vill utöva din ångerrätt för.
Det föregående innebär att du uppfyller kraven i avsnitt 8.7 om du återlämnar Zalando Loungeprodukterna innan utgången av tidsfristen om fjorton (14) dagar. Vi kommer att stå för kostnaden för returen, under förutsättning att du använder den medföljande retursedeln för leveranser inom Sverige. Om retursedeln inte används är du skyldig att betala returkostnaderna själv. En förutsättning för fullständig återbetalning är att Zalando Lounge-produkterna sänds tillbaka i samma skick som de var i när du mottog leveransen. Om en värdeminskning kan konstateras ha inträffat på grund av din hantering av Zalando Lounge-produkterna är du skyldig att ersätta denna.
Ångerblankett

(Om du önskar att utöva din ångerrätt, vänligen fyll i denna blankett och skicka till oss)
Attn: Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland (fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-post: angerratt@zalando.se (eller relevant Zalando partner)
Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor (*)- beställdes den (*)/mottogs den (*)

-konsumentens/konsumenternas namn

-konsumentens/konsumenternas adress

-datum

(*) Stryk det som inte gäller

Undantag från ångerrätten: Ånger- och returrätten gäller inte för produkter med bruten försegling, som har förseglats av hälso- eller hygienskäl.
Reklamation
Du har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av Zalando Lounge-produkterna reklamera defekta Zalando Lounge-produkter, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.
Om de Zalando Lounge-produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer Zalando SE att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för Zalando Lounge-produkterna, samt leveranskostnaderna för dessa. För att en Zalando-produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Zalando-produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte annat motbevisas av Zalando SE. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. Om du vill göra en reklamation kan du kontakta oss på service@zalando-lounge.se.
Återbetalningar

Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som du själv använde för att betala dina Zalando Lounge-produkter. Om betalningen skedde via autogiro kommer återbetalningen att göras till det konto som du har anslutit för betalning via autogiro. Om du betalade via Paypal eller med kredit- eller bankkort, kommer återbetalningen ske till ditt Paypalkonto respektive kredit- eller bankkort.
Kundtjänst

Du kan nå vår kundtjänst på:

www.zalando-lounge.se

Telefon: +46(0)20 79 40 43

Öppettider mån-fre (kl. 7.00-20.00) exklusive offiicella helgdagar.

Fax: +49 (0)30 2759 46 93

E-post: service@zalando-lounge.se
Övrigt
Dessa Allmänna Villkor och ditt avtal med Zalando SE varken friskriver Zalando SE från eller begränsar Zalando SE:s ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.
Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, eller del därav, skulle konstateras ogiltig ska detta inte påverka giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser i dessa Allmänna Villkor, såvida inte Zalando SE eller Kundens åtaganden, vid exkludering av sådana bestämmelser, skulle anses som oskäligt betungande.
Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på zalando-lounge.se. Du kan även skriva ut eller spara dessa Allmänna Villkor genom att använda sedvanliga kommandon i din webbläsare (vanligen Arkiv -> Spara som). Du kan även ladda ner och spara detta dokument i PDF-format genom att klicka här. För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Reader eller ett motsvarande program för att läsa PDF-format installerat på din dator. Du kan kostnadsfritt ladda ned Adobe Reader på www.adobe.com/se.
Du kan även enkelt spara dina orderuppgifter genom att antingen ladda ned dessa Allmänna Villkor och använda sedvanliga kommandon i din webbläsare för att spara den orderinformation som visas på den sista sidan av beställningsprocessen på zalando-lounge.se, eller genom att invänta den automatiska orderbekräftelsen som vi skickar till den e-postadress du har angivit i samband med slutförandet av din beställning. Orderbekräftelsen innehåller dina orderuppgifter samt våra Allmänna Villkor och kan enkelt sparas ned eller skrivas ut via ditt e-postprogram.
Varje kund är endast berättigad att upprätthålla ett Zalando-kundkonto samtidigt. Vi förbehåller oss rätten att radera flerdubbla registreringar.
Användning av de erbjudanden som är tillgängliga på www.zalando-lounge.se är möjlig för personer som är minst 18 år.
Alternativt tvistlösningsförfarande
Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnat åtgärdas genom direktkontakt med Zalando SE, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.
Tillämplig lag och tvistlösning
Dessa Allmänna Villkor och ditt avtal med Zalando SE ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.
Med vänliga hälsningar, Zalando SE

Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin

Styrelseledamöter: Robert Gentz & David Schneider (båda vice styrelseordförande), Dr. Astrid Arndt, Dr. Sandra Dembeck, James Freeman II, David Schröder

Styrelseordförande: Cristina Stenbeck

Registrerat vid domstolen Amtsgericht i Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B

Momsregistreringsnr: DE 260543043

Senast uppdaterade: 27.04.2022